PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK


Tento dokument obsahuje

- prohlášení o přístupnosti webové prezentace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

- popis používaných nestandardních formátů dat,

- kontakt na spravce webu

 

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze této vyhlášky a je též v souladu s metodikou Blind friendly web.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

- PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

- DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

- RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

- ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

- Výjimečně mohou být na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu správce Bc. Gabriela Skorunková – jazyky@ddmck.cz

 

 

© Dům dětí a mládeže Český Krumlov 2014

» Prohlášení o přístupnosti webových stránek